13 January

What is BIM?

BIM embeds product and asset data into a 3D computer model, enabling engineers, architects and project managers to keep track of a project through its entire lifecycle. Other elements that …

13 January

Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) adalah proses integrasi dalam menghasilkan lukisan pembinaan yang tepat, ianya saluran maklumat yang tepat mengenai sesebuah projek bermula daripada rekabentuk melalui pembinaan hingga ke dalam operasi …